files-articles-K-smarter-studying1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].gif
یک محل خوب برای درس خواندن انتخاب کنید: اگر هر بار در یک جای مشخص درس بخوانید، درس را بهتر متوجه می‌شوید. محلی را برای درس خواندن انتخاب کنید که نور کافی داشته باشد و از چیزهایی که حواس را پرت می‌کند مثل تلویزیون یا بچه‌های خانواده دور باشد. باید در آن محل احساس راحتی کنید اما نه خیلی راحت. اگر خوابتان ببرد مطمئناً نمی‌توانید درس بخوانید! درس خواندن با شریک درسی: بعضی‌ها فکر می‌کنند که اگر چیزهایی که یاد گرفته‌اند را برای یک دانش‌آموز خیالی توضیح دهند بهتر یاد می‌گیرند. حتی می‌توانید در آینه نگاه کنید و به آن کسی که در آینه می‌بینید درس بدهید. بعضی وقت‌ها هم اگر یک آدم واقعی داشته باشید که برایش درس را توضیح دهید خیلی خوب است. به نوبت برای هم درس را توضیح دهید و از هم امتحان بگیرید اما دقت کنید که وقت همدیگر را نگیرید و حواس هم را پرت نکنید.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.