files-articles-WhatKidsSayAbouthealth1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].gif
درصد چیست؟ نتیجه تحقیقی مثل این معمولاً به شکل درصد نشان داده می‌شود. درصد یک راه دیگر برای بیان کردن کسر، یا یک بخش از کل، مثل یک تکه از پیتزا، است. در این مورد، "کل" همه 1178 بچه‌ای بودند که در این تحقیق شرکت کردند. اگر 50% از بچه‌ها گفتند که خیلی سالم هستند، یعنی 589 نفر از بچه‌ها گفته‌اند که خیلی سالم هستند. اگر 33% (یعنی یک سوم) از بچه‌ها گفتند که سعی می‌کنند همیشه دستورهای سلامتی و بهداشتی را عمل کنند، یعنی 393 نفر این را گفته‌اند. برای هر سوال، جمع همه درصدها باید 100% بشد تا جواب کل گروه شرکت‌کننده که 1178 بچه بودند را نشان دهد.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.