files-articles-brokenbones[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].gif
استخوان‌ ها از چه درست شده ‌اند؟ استخوان‌ها از سلول‌های استخوانی، پروتئین و موادمعدنی مثل کلسیم درست شده‌اند.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.