files-articles-K-pierced-ears1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].gif
سوراخ کردن قسمتهای دیگر بدن ممکن است کسانی را ببینید که جاهای دیگر بدنشان را هم سوراخ کرده باشند. اما سوراخ کردن زبان، بینی و شکم برای بچه ها توصیه نمیشود. احتمال عفونت کردن این قسمتهای بدن خیلی بیشتر است چون باکتری های بیشتری دور این قسمتهای بدن زندگی می کنند.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.