files-articles-P-story-time1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
فراتر از صفحات کتاب: وقتی کتاب را تمام می‌کنید، ابزار نوشتن فراهم کنید. از فرزندتان بخواهید که همراه هم یک داستان برای یکی از شخصیت‌های داستان بنویسید یا نقاشی کنید. حتی می‌توانید نقش شخصیت‌های داستان را خودتان بازی کنید.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.