files-articles-P-birthmarks1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
کک ‌و‌ مک خال به حساب نمی‌آید و به ‌ندرت در بدو تولد روی صورت نوزاد وجود دارد. کک‌ و ‌مک معمولاً روی صورت آنهایی که پوست روشن دارند و در نواحی از بدن که در معرض نور خورشید است، دیده می‌شود.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.