files-articles-P-hunger-preschooler1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
نشستن برای غذا: بچه‌های پیش‌دبستانی خیلی راحت حواسشان پرت می‌شود، به همین دلیل مطمئن شوید که سر وعده‌های غذایی سر میز غذا بنشینند. همچنین تلویزیون را خاموش کنید و ببینید آیا دلیل دیگری به جز احساس سیری وجود دارد که فرزندتان همیشه دوست دارد سریع میز غذا را ترک کند. شاید عجله دارد که به بازی خود برگردد یا وقتی خواهر یا برادر بزرگترش غذای خود را تمام می‌کند او هم دوست دارد میز را ترک کند.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.