files-articles-P-becoming-fath1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
"قبل از اینکه فرزندم به دنیا بیاید، می‌ترسیدم زندگیم که همیشه فقط مربوط به خودم بوده به انتها برسد. چیزی که در آن زمان نمی‌دانستم این بود که وقت گذراندن با فرزندم خیلی بهتر از کارها و فعالیت‌های شخصی بود که قبل از پدر شدن انجام می‌دادم." --از یک پدر


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.