files-articles-P-SP-BloodTransfusion[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].gif
- انتقال خون عملی است که دکترها برای جبران از دست رفتن خون یا بخش‌هایی از آن انجام می‌دهند. - انتقال خون از طریق راه ویریدی، لوله باریکی که با استفاده از یک سوزن باریک به داخل رگ فرو می‌شود. - این عمل، برحسب مقدار خون و نوع خون انتقالی، 2 تا 4 ساعت طول می‌کشد و نیاز به زمان ریکاوری نیست. - حین انتقال خون فرزندن بهوش بوده و شما می‌توانید کنار او بمانید مگر اینکه انتقال خون در اتاق عمل صورت گیرد.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.