files-categories-1-P-firstAid-safety2[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg

کمک های اولیه و ایمنی

ایمنی فرزندتان بالاترین اولویت زندگی شماست. یاد بگیرید چطور داخل و خارج از خانه از فرزندتان مراقبت کنید، در اتاق اورژانس بیمارستان چه بکنید، چطور از بسته کمک‌های اولیه استفاده کنید، برای کمک به کجا تلفن کنید و خیلی چیزهای دیگر.

برای مشاهده مقالات، روی عناوین زیر کلیک کنید: