www.KidsPersia.com
files-articles-P-sleepwalking1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
حرف زدن در خواب: آیا فرزندتان در خواب حرف می‌زند؟ ممکن است حرف‌هایی که در خواب زده می‌شود قابل شنیدن نباشند اما مشکلی نادر نیست. جای نگرانی هم نیست. درواقع، وقتی فرزندتان بیدار شود، مطمئناً به یاد نمی‌آورد که چه می‌گفته است!


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.