files-articles-T-Donating-Blood-1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
یک ساعت وقت بگذارید، جان یک نفر را نجات دهید--- یک ساعت از وقت روزتان تمام چیزی است که برای نجات جان یک نفر باید هزینه کنید. تکمیل فرایند اهدای خون -- از زمانیکه وارد بانک خون میشوید تا وقتی که از آن بیرون بیایید -- حدود یک ساعت طول میکشد. قسمت اصلی اهدای خون ۱۰ دقیقه طول میکشد اما لازم است که وقتی بگذارید تا قبل از اهدای خون به سوالاتی پاسخ دهید و دقایقی بعد از اهدای خون را نیز باید استراحت کنید.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.