files-articles-T-Blood-Types-1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
مهمترین مسائل درمورد گروه‌های خونی: • 8 گروه‌خونی کلی وجود دارد. •فردی که خونی با گروه‌خونی اشتباه به او منتقل شود دچار مشکل سلامتی جدی می‌شود. • بیمارستان‌ها به دقت گروه‌های خونی و خون‌های دریافتی را بررسی می‌کنند.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.