files-articles-T-Anxiety-Disorders[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
اضطراب امتحان: برای دانش‌آموزان خیلی طبیعی است که موقع امتحانات دچار اضطراب شوند. وقتی دچار این مشکل می‌شوید دلیل آن معمولاً این است که می‌ترسید در امتحان مردود شوید یا نمرات بد بگیرید.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.