files-articles-T-feelings-overweight[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
فرد شجاع همیشه شجاع نیست: بعضی‌ ها فکر می‌کنند که همیشه باید لبخند بزنند و شاد رفتار کنند، حتی وقتی که دقیقاً احساسی مخالف آن دارند. البته اینکه نقاب دروغی به چهره‌تان بزنید همیشه بد نیست، اما وقتی افراد خودشان را مجبور می‌کنند که همیشه فکر کنند که همه چیز بی‌اشکال و مرتب است و آنها حق ندارند که هیچوقت ناراحت یا عصبانی باشند، احساسات واقعیشان را مخفی می‌کنند. وقتی احساسات واقعی فرد مدفون شود، ممکن است به طرقی ناسالم بروز کنند.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.