files-articles-T-Love-and-Romance[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
برای عشق ورزیدن برنامه ریزی شده اید؟ ممکن است میل به عشق ورزیدن در ما برنامه ریزی شده باشد. بالاخره بقای انسانها به عشق ورزیدن والدین ما به فرزندان تازه متولدشده شان بستگی دارد. و اگر تا حالا کودکی که در سوپرمارکت گم شده باشد را دیده باشید، میدانید بچه های کوچک حس وابستگی غریزی به والدین خود دارند. ---- آیا متضادهای ما جذبمان میکنند؟ ممکن است جذب کسی شوید که کاملاً متضاد شماست اما وقتی اعتقادات و ارزشهای دو طرف شدیداً با هم تفاوت داشته باشد، احتمال اینکه رابطه شان به عشق تبدیل شود بسیار کم است. افراد معمولاً شریک عشقی خود را کسی شبیه به خودشان یا کسی که خصوصیاتی موردپسند آنها داشته باشند، انتخاب میکنند.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.