files-articles-T-body-image1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
انعطاف‌ پذیری: کسانی که خود را باور دارند خیلی بهتر با اشتباهاتشان کنار آمده، از آنها درس می‌گیرند و زود خودشان را از ناامیدی بیرون می‌کشند. این قابلیت انعطاف‌ پذیری نامیده می‌شود.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.