files-articles-T-emotional-eating1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
رژیم گرفتن راه‌ حل نیست: اگر رژیم‌های خیلی سخت بگیرید که شما را تشنه غذاهای مختلف ‌کند، احتمال اینکه به پُرخوری احساسی روی بیاورید بیشتر می‌شود.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.