files-articles-T-bingeEatingDisorder1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
-- چرخه شوم -- پرخوری دورهای میتواند به مشکلات دیگری هم منجر شود مثل افزایش وزن، دنبال کردن رژیمهای غذایی ناسالم و مشکلات احساسی. اکثر افرادی که دچار پرخوری دوره ای هستند افزایش وزن دارند یا چاق هستند. نگرانی درمورد افزایش وزن آنها را تحریک به گرفتن رژیمهای غذایی افراطی میکند که قادر نیستند به آن متعهد بمانند و به همین دلیل به رفتارهای قبلی خود برمیگردند. پرخوری دورهای باعث میشود فرد دلسرد، ناامید و افسرده شود. اگر فرد برای کنار آمدن با این احساسات به غذا خوردن روی بیاورد، این احساسات دردناک حتی پرخوری دورهای را بدتر خواهد کرد. -- کمک به یک دوست -- اگر تصور میکنید که یکی از دوستانتان دچار مشکل پرخوری دوره ای است، حرف زدن درمورد آن شاید دشوار باشد اما نگرانی و حمایت شما شاید همان چیزی باشد که دوستتان به آن نیاز دارد. اینکه نشان دهید نگران او هستید، به حرفهایش گوش دهید و هر کاری از دستتان برمیآید برای کمک به او انجام دهید، میتواند این موقعیت سخت را برای او راحتتر کند.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.