files-articles-T-WhatToDoAfterACarAccident1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
در جعبه اورژانس چه چیزهایی باید باشد؟ • تلفن همراه • کاغذ و خودکار • کارتی که اطلاعات مربوط به آلرژی‌ها و مشکلات جسمی و پزشکی شما روی آن نوشته شده باشد که درصورت آسیبدیدگی جدی، دانستن آنها مهم باشد. • پارچه سفید • لیست اسامی و شماره‌تلفن‌هایی که برای کمک و نجات می‌توان با آنها تماس گرفت. • علائم هشدار ماشین • کیف کمک‌های اولیه • کارت بیمه ماشین


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.