files-articles-T-roomates1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg
لیست توافقات هم‌اتاقی‌ها: در روزهای اول آشنایی با هم‌اتاقی جدید، درمورد عادات و نیازهای متفاوت خود با او حرف بزنید. بعد از توافقات و تصمیمات خود یادداشت‌برداری کنید و آنها را در لیستی جمع‌آوری کنید. این لیست باعث می‌شود انتظارات هم را دانسته و در صورت بروز مشکل بتوانید به آن رجوع کنید.


اشتراک گذاری این صفحه :

اینها چه هستند؟توجه: با کلیک بر روی هر یک از لینک ها از ممکن است از سایت خارج شوید.