files-categories-1[b68d21f1fefd57bbbb63492894856c60].jpg

مدرسه و کار

می‌خواهید برای کاری داوطلب شوید؟ برای زندگی بعد از دبیرستان برنامه‌ریزی می‌کنید؟ این بخش به انجام تکالیفتان، پیدا کردن یک کار تابستانی، برخورد با قلدر مدرسه و خیلی چیزهای دیگر کمک می‌کند.

برای مشاهده مقالات، روی عناوین زیر کلیک کنید: